Aktualności

Aktualności z Karty Mieszkańca

Nie zdążyłeś przedłużyć pakietu bezpłatnych przejazdów? Zrób to dziś!

2018-10-01
Twoje dziecko otrzymało miesięczny pakiet warunkowy. Przez miesiąc może korzystać bezpłatnie z komunikacji miejskiej, jeśli będzie miało przy sobie legitymację szkolną z pieczątką ważności do 30 września 2019 oraz swoją Kartę Mieszkańca.

Jak przedłużyć pakiet bezpłatnych przejazdów?

Jeśli chcesz przedłużyć swojemu dziecku pakiet bezpłatnych przejazdów na rok szkolny 2018/2019, zaloguj się na swoje konto na stronie www.jestemzgdanska.pl, a następnie dodaj skan dwóch stron legitymacji szkolnej - instrukcję, jak zamówić pakiet online znajdziesz poniżej:

1. Zaloguj się na swoje konto.
2. W zakładce Karty i Pakiety kliknij w prostokąt z imieniem osoby, której chcesz przedłużyć pakiet bezpłatnych przejazdów.
3. Kliknij w przycisk Dodaj nowy pakiet.
4. Dodaj wymagamy dokument:
a) dzieci między 4. a 6. rokiem życia: kliknij w przycisk Roczny pakiet bezpłatnych przejazdów - pakiet zostanie automatycznie dodany do Karty Mieszkańca dziecka.
b) dzieci 7-letnie: kliknij w przycisk Roczny pakiet bezpłatnych przejazdów i wybierz, do jakiej placówki uczęszcza dziecko (przedszkole/zerówka lub szkoła). 
- jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola/zerówki, należy przesłać skan zaświadczenia z placówki, do której dziecko uczęszcza lub skan pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z informacją, do jakiej placówki uczęszcza dziecko wraz z odręcznym podpisem rodzica lub opiekuna prawnego,
- jeśli dziecko uczęszcza do szkoły, należy przesłać skan dwóch stron ważnej legitymacji szkolnej dziecka. Wniosek trafi do Biura Obsługi Klienta i zostanie zweryfikowany w ciągu 3 dni roboczych.
c) dzieci i młodzież między 8. a 24. rokiem życia: klikamy w przycisk Roczny pakiet bezpłatnych przejazdów i przesyłamy skan dwóch stron uaktualnionej legitymacji szkolnej dziecka. Wniosek trafi do Biura Obsługi Klienta i zostanie zweryfikowany w ciągu 3 dni roboczych.

​Możesz też udać się z legitymacją szkolną do Autoryzowanego Punktu Sprzedaży.

Pamiętaj, że jeśli dodasz do wniosku skany legitymacji szkolnej, Twój wniosek trafi do Biura Obsługi Klienta i zostanie zweryfikowany w ciągu 3 dni roboczych.

Aby wniosek dziecka mógł być rozpatrzony, rodzic lub opiekun prawny dziecka musi być zweryfikowanym użytkownikiem Gdańskiej Karty Mieszkańca.

Karta Mieszkańca poleca

Nie zdążyłeś przedłużyć pakietu bezpłatnych przejazdów? Zrób to dziś!

2018-10-01
Twoje dziecko otrzymało miesięczny pakiet warunkowy. Przez miesiąc może korzystać bezpłatnie z komunikacji miejskiej, jeśli będzie miało przy sobie legitymację szkolną z pieczątką ważności do 30 września 2019 oraz swoją Kartę Mieszkańca.

Jak przedłużyć pakiet bezpłatnych przejazdów?

Jeśli chcesz przedłużyć swojemu dziecku pakiet bezpłatnych przejazdów na rok szkolny 2018/2019, zaloguj się na swoje konto na stronie www.jestemzgdanska.pl, a następnie dodaj skan dwóch stron legitymacji szkolnej - instrukcję, jak zamówić pakiet online znajdziesz poniżej:

1. Zaloguj się na swoje konto.
2. W zakładce Karty i Pakiety kliknij w prostokąt z imieniem osoby, której chcesz przedłużyć pakiet bezpłatnych przejazdów.
3. Kliknij w przycisk Dodaj nowy pakiet.
4. Dodaj wymagamy dokument:
a) dzieci między 4. a 6. rokiem życia: kliknij w przycisk Roczny pakiet bezpłatnych przejazdów - pakiet zostanie automatycznie dodany do Karty Mieszkańca dziecka.
b) dzieci 7-letnie: kliknij w przycisk Roczny pakiet bezpłatnych przejazdów i wybierz, do jakiej placówki uczęszcza dziecko (przedszkole/zerówka lub szkoła). 
- jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola/zerówki, należy przesłać skan zaświadczenia z placówki, do której dziecko uczęszcza lub skan pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z informacją, do jakiej placówki uczęszcza dziecko wraz z odręcznym podpisem rodzica lub opiekuna prawnego,
- jeśli dziecko uczęszcza do szkoły, należy przesłać skan dwóch stron ważnej legitymacji szkolnej dziecka. Wniosek trafi do Biura Obsługi Klienta i zostanie zweryfikowany w ciągu 3 dni roboczych.
c) dzieci i młodzież między 8. a 24. rokiem życia: klikamy w przycisk Roczny pakiet bezpłatnych przejazdów i przesyłamy skan dwóch stron uaktualnionej legitymacji szkolnej dziecka. Wniosek trafi do Biura Obsługi Klienta i zostanie zweryfikowany w ciągu 3 dni roboczych.

​Możesz też udać się z legitymacją szkolną do Autoryzowanego Punktu Sprzedaży.

Pamiętaj, że jeśli dodasz do wniosku skany legitymacji szkolnej, Twój wniosek trafi do Biura Obsługi Klienta i zostanie zweryfikowany w ciągu 3 dni roboczych.

Aby wniosek dziecka mógł być rozpatrzony, rodzic lub opiekun prawny dziecka musi być zweryfikowanym użytkownikiem Gdańskiej Karty Mieszkańca.