Aktualności

Przedłuż pakiet bezpłatnych przejazdów swojemu dziecku!

Udostępnij 2019-09-02
Jeśli chcesz, by Twoje dziecko nadal korzystało z pakietu bezpłatnych przejazdów, między 1 a 30 września powinieneś przedstawić zaktualizowaną legitymację szkolną dziecka, tzn. legitymację, na której będzie się znajdowała pieczątka ważności do 30 września 2020.

Jeśli Twoje dziecko miało już wcześniej dodany pakiet bezpłatnych przejazdów na rok szkolny 2018/2019, jego ważność została przedłużona do 31 października 2019. Oznacza to, że Twoje dziecko może korzystać bezpłatnie z gdańskiej komunikacji miejskiej do 31 października 2019.

Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów można przedłużyć w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży po okazaniu uaktualnionej legitymacji szkolnej lub dodając skan uaktualnionej legitymacji szkolnej po zalogowaniu się na swoje konto na stronie www.jestemzgdanska.pl

Aby to zrobić:
1. Zaloguj się na swoje konto.
2. W zakładce Karty i Pakiety kliknij w prostokąt z imieniem osoby, której chcesz przedłużyć pakiet bezpłatnych przejazdów.
3. Kliknij w przycisk Dodaj nowy pakiet.
4. Dodaj wymagamy dokument:

a) dzieci między 4. a 6. rokiem życia: zaznacz "2019/2020 (dla dziecka) Roczny pakiet bezpłatnych przejazdów" i kliknij dodaj pakiet - pakiet zostanie automatycznie dodany do Karty Mieszkańca dziecka. Pamiętaj, że będziesz musiał ponownie dodać zdjęcie dziecka do wniosku.

b) dzieci 7-letnie: zaznacz "2019/2020 (przedszkolak/uczeń) Roczny pakiet bezpłatnych przejazdów" i wybierz, do jakiej placówki uczęszcza dziecko (przedszkole/zerówka/szkoła/inna szkoła, jeśli placówka, do której uczęszcza dziecko nie znajduje się w naszym spisie szkół). Dodaj skany dokumentów:
- jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola/zerówki, należy przesłać skan zaświadczenia z placówki, do której dziecko uczęszcza lub pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z informacją, do jakiej placówki uczęszcza dziecko wraz z odręcznym podpisem rodzica lub opiekuna prawnego,
- jeśli dziecko uczęszcza do szkoły, należy przesłać skan dwóch stron ważnej legitymacji szkolnej dziecka.
Pamiętaj, że będziesz musiał ponownie dodać zdjęcie dziecka do wniosku.
Wniosek trafi do Biura Obsługi Klienta i zostanie zweryfikowany w ciągu 3 dni roboczych.

c) dzieci i młodzież między 8. a 24. rokiem życia: zaznacz "2019/2020 (uczeń) Roczny pakiet bezpłatnych przejazdów" i prześlij skan dwóch stron uaktualnionej legitymacji szkolnej dziecka. Pamiętaj, że będziesz musiał ponownie dodać zdjęcie dziecka do wniosku. Uwaga! Jeśli Twoje dziecko ukończyło 18. rok życia, pamiętaj że będziesz musiał dodać do wniosku dziecka jego dokument weryfikacyjny. Może nim być:
- potwierdzenie zameldowania na pobyt stały dziecka, np. druga strona dowodu osobistego wydanego przez Prezydenta Miasta Gdańska lub zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały w Gdańsku LUB
- pierwsza strona PIT za rok 2018 ze wskazanym Urzędem Skarbowym w Gdańsku na imię i nazwisko dziecka i z adresem gdańskim zgodnym z podanym we wniosku LUB 
- bieżąca decyzja ustalająca wymiar podatku od nieruchomości na imię i nazwisko dziecka i z adresem gdańskim zgodnym z podanym we wniosku LUB 
- bieżący rachunek za prąd, gaz lub media (telewizja, internet, telefon) wystawiony na imię i nazwisko dziecka i z adresem gdańskim zgodnym z podanym we wniosku.
Wniosek trafi do Biura Obsługi Klienta i zostanie zweryfikowany w ciągu 3 dni roboczych.

Pamiętaj, że jeśli dodasz do wniosku skany legitymacji szkolnej, Twój wniosek trafi do Biura Obsługi Klienta i zostanie zweryfikowany w ciągu 3 dni roboczych.

Aby wniosek dziecka mógł być rozpatrzony, rodzic lub opiekun prawny dziecka musi być zweryfikowanym użytkownikiem Gdańskiej Karty Mieszkańca.