Aktualności

Wnioski o 300 plus tylko do końca listopada

Udostępnij 2019-11-20
Przypomnijmy, że świadczenie “Dobry Start” to 300 zł, przysługujące raz w roku na każde rozpoczynające rok szkolny dziecko, uczące się w szkole podstawowej, ponadpodstawowej, szkole dla dorosłych lub szkole policealnej do ukończenia przez nie 20. roku życia. Osoby legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności mogą otrzymać wsparcie do 24. roku życia. Wypłata świadczenia “Dobry Start” nie jest uzależniona od dochodu. Programem nie zostały objęte dzieci w zerówce.

Jak złożyć wniosek?
Najprostszym i jednocześnie gwarantującym oszczędność czasu sposobem złożenia wniosku o tzw. 300 plus jest forma on-line. Wnioski elektroniczne może składać m. in. za pośrednictwem bankowości internetowej oraz Platformy Usługowo-Informacyjnej Emp@tia. Wnioski można składać też osobiście w punkcie obsługi Gdańskiego Centrum Świadczeń, mieszczącym się przy ul. 3 Maja 9.

Gdzie można uzyskać szczegółowe informacje?
Wszelkie informacje dotyczące zasad ubiegania się o świadczenie „Dobry start” , jak również formularze wniosków są dostępne na stronie www.gcs.gda.pl/pomoc-szkolna/dobry-start-dla-ucznia
Osoby mające pytanie dot. świadczenia „Dobry start” mogą skorzystać z usług:
 
  • Gdańskiego Centrum Kontaktu, tel. 58 52 44 500, e-mail: kontakt@gdansk.gda.pl
  • Punktu Informacyjnego Gdańskiego Centrum Świadczeń, mieszczącego się przy ul. 3 Maja 9. Z pracownikami punktu można skontaktować się również dzwoniąc pod numer telefonu 58 326 79 89, lub pisząc na adres info@gcs.gda.pl.