Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie - skontaktuj się z nami.

Konto Rodzinne​ z definicji to konto indywidualne z uprawnieniami do zarządzania dostępem do innych kont indywidualnych użytkowników połączonych z kontem rodzinnym.

Co to oznacza w praktyce?

Uprawniona Osoba pełnoletnia​ ​może założyć Konto Rodzinne i złożyć wniosek o Kartę Mieszkańca w imieniu całej rodziny, również dzieci. ​Jeżeli chcesz dołączyć do Konta Rodzinnego osoby, które nie mieszkają z Tobą pod jednym adresem przeczytaj ten artykuł.

Osoba, która zakłada konto rodzinne i wnioskuje o Gdańską Kartę Mieszkańca w imieniu innych osób pełnoletnich musi zostać do tego przez te osoby upoważniona oraz poinformować je o zakresie, w którym będą wykorzystywane ich dane osobowe.

Osoba, która zakłada konto rodzinne i wnioskuje o Gdańską Kartę Mieszkańca w imieniu osób niepełnoletnich, musi być ich Przedstawicielem Ustawowym (def. Przedstawiciel Ustawowy to osoba, która z mocy przepisu prawa może działać w cudzym imieniu i ze skutkiem dla osoby, którą reprezentuje. Przedstawicielem ustawowym jest, np. matka lub ojciec dla swych małoletnich dzieci)

Każda osoba pełnoletnia zgłaszana do wniosku o Gdańską Kartę Mieszkańca musi mieć indywidualny adres e-mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie założenia konta i zgoda na przyłączenie użytkownika do konta rodzinnego w formie aktywnego linka. Dopóki link z potwierdzeniem nie zostanie kliknięty, konto nie zostanie założone.

Dzieci do 16. roku życia nie muszą mieć indywidualnego adresu e-mail, ale można im go dodać aby umożliwić zalogowanie się aplikacji mobilnej umożliwiającej korzystanie z karty mobilnej.

Wszystko jasne?​​ Zobacz Jak założyć konto rodzinne w Systemie Karty Mieszkańca.

Tak, możesz złożyć wniosek w imieniu innych osób pełnoletnich, z którymi zamieszkujesz pod tym samym adresem pod warunkiem, że:

 • zostałeś przez nich do tego upoważniony,
 • poinformowałeś ich o zakresie, do którego zostaną wykorzystane ich dane osobowe,
 • jesteś osobą Uprawnioną do korzystania z Gdańskiej Karty Mieszkańca,
 • każda z tych osób jest osobą Uprawnioną do korzystania z Gdańskiej Karty Mieszkańca (aby aktywować Gdańską Kartę Mieszkańca każda osoba dorosła musi indywidualnie przedstawić swój Dokument Potwierdzający).

Dla każdej osoby pełnoletniej, w imieniu której wnioskujesz o wydanie Gdańskiej Karty Mieszkańca, wymagany jest indywidualny adres e-mail tej osoby.

Na podany w procesie rejestracji konta innej osoby pełnoletniej adres e-mail zostanie wysłany aktywny link potwierdzenia założenia konta oraz potwierdzenia wyrażenia zgody na zarządzanie kontem w ramach konta rodzinnego, administrowanego przez Ciebie.

Jeżeli link nie zostanie kliknięty, umowa nie zostanie zawarta, konto innej osoby pełnoletniej będzie nieaktywne i zostanie usunięte z systemu w ciągu 7 dni od dnia przesłania linka potwierdzającego.

Wasze konta będą połączone w ramach Konta Rodzinnego, którego Ty będziesz administratorem.

Co to oznacza w praktyce?

Będziesz miał wgląd w wykorzystane rabaty i darmowe wejścia innej osoby pełnoletniej, będziesz mógł edytować jej dane osobowe (w tym adres zamieszkania), zainteresowania, wyrażać i cofać zgody, np. na wysyłkę newslettera.

W każdej chwili możesz odłączyć konto innej osoby pełnoletniej od swojego konta poprzez zalogowanie się na swoje Konto Użytkownika w Systemie Gdańskiej Karty poprzez stronę www.jestemzgdanska.pl, przejście do zakładki Rodzina i kliknięcie w przycisk odłącz osobę. Na adres e-mail innej osoby pełnoletniej zostanie wysłany link z informacją na temat odłączenia konta.

Inna osoba pełnoletnia może w każdej chwili samodzielnie odłączyć swoje Konto Użytkownika od Konta Rodzinnego.

Może tego dokonać poprzez:

 • zalogowanie się na swoje Konto Użytkownika w Systemie Karty Mieszkańca poprzez stronę www.jestemzgdanska.pl
 • przejście do zakładki Rodzina i kliknięcie w przycisk Odłącz konto od Rodziny.
 • na adres e-mail innej osoby pełnoletniej oraz Administratora Konta Rodzinnego zostanie wysłany link z informacją na temat odłączenia konta.

Uwaga!​ Jeżeli składasz wniosek w imieniu innej osoby pełnoletniej, z którą nie zamieszkujesz pod tym samym adresem, upewnij się, że po założeniu Konta Rodzinnego zmienisz poprzez panel zarządzania jej adres zamieszkania na właściwy przed wygenerowaniem Potwierdzenia Zamówienia. Każda osoba pełnoletnia musi zweryfikować się indywidualnie Dokumentem Potwierdzającym Uprawnienia, gdzie adres musi być zgodny z tym podanym na Potwierdzeniu Zamówienia.

Zobacz też:
​Czy mogę złożyć wniosek w imieniu osób dorosłych z którymi nie zamieszkuję pod tym samym adresem?

Wszystko jasne?
Aby złożyć wniosek w imieniu innej osoby pełnoletniej zobacz:
Jak założyć konto rodzinne on-line
Jak złożyć wniosek rodzinny w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży (wniosek papierowy)

Tak, możesz złożyć wniosek w imieniu innych osób pełnoletnich, z którymi nie mieszkasz pod tym samym adresem pod warunkiem, że:

 • zostałeś przez nich do tego upoważniony,
 • poinformowałeś ich o zakresie, do którego zostaną wykorzystane ich dane osobowe,
 • jesteś osobą Uprawnioną do korzystania z Karty Mieszkańca,
 • każda z tych osób jest osobą Uprawnioną do korzystania z Karty Mieszkańca (aby aktywować Kartę Mieszkańca każda osoba dorosła musi indywidualnie przedstawić swój Dokument Potwierdzający).

Uwaga!​ ​Jeżeli składasz wniosek w imieniu innej osoby pełnoletniej, ​z którą nie zamieszkujesz​ pod tym samym adresem, upewnij się, że po założeniu Konta Rodzinnego zmienisz poprzez panel zarządzania jej adres zamieszkania na właściwy zanim wygenerujesz Potwierdzenia Zamówienia (wzór). Każda osoba pełnoletnia musi zweryfikować się indywidualnie Dokumentem Potwierdzającym Uprawnienia, gdzie adres musi być zgodny z tym, który został podany na Potwierdzeniu Zamówienia.

Dla każdej osoby pełnoletniej, w imieniu której wnioskujesz o wydanie Gdańskiej Karty Mieszkańca, wymagany jest indywidualny adres e-mail tej osoby.

Na podany w procesie rejestracji konta innej osoby pełnoletniej adres e-mail zostanie wysłany aktywny link potwierdzenia założenia konta oraz potwierdzenia wyrażenia zgody na zarządzanie kontem w ramach konta rodzinnego, administrowanego przez Ciebie.

Jeżeli link nie zostanie kliknięty, umowa nie zostanie zawarta, konto innej osoby pełnoletniej będzie nieaktywne i zostanie usunięte z systemu w ciągu 7 dni od dnia przesłania linka potwierdzającego.

Jeżeli osoba kliknie “nie” w mailu weryfikacyjnym - jej dane zostaną natychmiast usunięte z bazy.

Jeżeli osoba kliknie “tak” w mailu weryfikacyjnym - wasze konta będą połączone w ramach Konta Rodzinnego, którego Ty będziesz administratorem.

Co to oznacza w praktyce?

Będziesz miał wgląd w wykorzystane rabaty i darmowe wejścia innej osoby pełnoletniej, będziesz mógł edytować jej dane osobowe (w tym adres zamieszkania), zainteresowania, wyrażać i cofać zgody na wysyłkę newslettera.

W każdej chwili możesz odłączyć konto innej osoby pełnoletniej od swojego konta poprzez zalogowanie się na swoje Konto Użytkownika w Systemie Karty Mieszkańca poprzez stronę www.jestemzgdanska.pl przejście do zakładki Rodzina i kliknięcie w przycisk odłącz osobę na adres e-mail innej osoby pełnoletniej zostanie wysłany link z informacją na temat odłączenia konta.

Inna osoba pełnoletnia może w każdej chwili samodzielnie odłączyć swoje Konto Użytkownika od Konta Rodzinnego. Może tego dokonać poprzez:

 • zalogowanie się na swoje Konto Użytkownika w Systemie Karty Mieszkańca poprzez stronę www.jestemzgdanska.pl
 • przejście do zakładki Rodzina i kliknięcie w przycisk Odłącz konto od Rodziny,
 • na adres e-mail innej osoby pełnoletniej oraz Administratora Konta Rodzinnego zostanie wysłany link z informacją na temat odłączenia konta.

Wszystko jasne?
Aby złożyć wniosek w imieniu innej osoby pełnoletniej zobacz:
Jak założyć konto rodzinne on-line
Jak złożyć wniosek rodzinny w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży (wniosek papierowy)

Wniosek o Gdańską Kartę Mieszkańca można złożyć:

Wniosek o kartę może złożyć każda osoba dorosła, która jest uprawniona do Gdańskiej Karty Mieszkańca lub do udziału w innym projekcie zintegrowanym z Gdańską Kartą Mieszkańca na warunkach określonych dla tego projektu.

Gdańska Karta Mieszkańca

Kartę Mieszkańca możesz nabyć za 1 pln, jeżeli jesteś osobą pełnoletnią i spełniasz przynajmniej jeden z poniższych warunków oraz możesz przedstawić na to stosowny dokument potwierdzający:

 • potwierdzenie zameldowania na pobyt stały w Gdańsku LUB
 • potwierdzenie zameldowanie na pobyt czasowy w Gdańsku LUB
 • kartę pobytu stałego LUB
 • kartę pobytu czasowego LUB
 • pierwszą stronę PIT 37; PIT 38, PIT 36, PIT 28 lub PIT 36L z bieżącego roku podatkowego LUB
 • bieżącą decyzję wymiaru podatku od nieruchomości (gruntowy) zlokalizowanej w Gdańsku LUB
 • potwierdzenie własności mieszkania (akt notarialny) zlokalizowanego w Gdańsku LUB
 • bieżącą umowę najmu mieszkania zlokalizowanego w Gdańsku LUB
 • dokument od usługodawcy (faktura lub strona/strony zawartej umowy, na której widnieje adres w Gdańsku i podany jest czas trwania umowy) LUB
 • potwierdzenie zamieszkania w Bursie Gdańskiej.

Uprawnione do korzystania z Karty Mieszkańca są także osoby niepełnoletnie (dzieci od 0 do 18 lat), których Przedstawiciel Ustawowy jest Osobą Uprawnioną, założył Konto Rodzinne w Systemie Karty Mieszkańca, a także dokonał aktywacji swojej Karty Mieszkańca.

Meldunek jako e-usługa

Potwierdzenie zameldowania w Gdańsku, które jest jednym z dokumentów uprawniających do otrzymania Gdańskiej Karty Mieszkańca, możesz szybko i wygodnie otrzymać za pośrednictwem strony OBYWATEL.GOV.PL. To oficjalny, rządowy serwis, dzięki któremu skorzystasz z kilkuset najpopularniejszych usług świadczonych przez administrację publiczną, dotycząych m.in. dowodów osobistych, paszportów, pojazdów, ksiąg wieczystych, stanu cywilnego czy właśnie meldunku.

Jak to działa?

Aby otrzymać bezpłatne potwierdzenie zameldowania w Gdańsku na pobyt stały lub czasowy za pośrednictwem serwisu OBYWATEL.GOV.PL :

1) Upewnij się, czy masz już Profil Zaufany. Jest to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu możesz załatwiać sprawy urzędowe przez Internet, bez wychodzenia z domu. Najprościej założysz go i potwierdzisz za pomocą serwisu internetowego Twojego banku. Więcej informacji o Profilu Zaufanym znajdziesz tu

2) Zaloguj się za pośrednictwem Profilu Zaufanego. 

3) W zakładce "Mój Gov" kliknij "Moje dane w rejestrze PESEL" i sprawdź adres zameldowania w zakładce "Moje dane adresowe"

4) Przewiń w dół strony i kliknij "[PDF] Twoje dane w rejestrze PESEL" - w zależności od ustawień Twojej przeglądarki plik zapisze się na dysku lub zostanie otwarty w nowej karcie przeglądarki (należy go wówczas pobrać na dysk)

5) Pobrany plik PDF przedstaw nam jako dokument potwierdzający Twoje zameldowanie w Gdańsku i tym samym uprawniający Cię do otrzymania Gdańskiej Karty Mieszkańca.

Pamiętaj, że otrzymane w ten sposób potwierdzenie jest wystarczające do otrzymania Gdańskiej Karty Mieszkańca, natomiast jest to dokument informacyjny, a nie urzędowy - nie wykorzystasz go np. w banku.

Nowy meldunek w Gdańsku?

W serwisie OBYWATEL.GOV.PL możesz również zameldować się na pobyt stały lub czasowy i otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu - bezpłatnie w przypadku pobytu stałego lub za kwotę 17 zł przy pobycie czasowym. Zaświadczenie możesz odebrać na kilka sposobów, zaznaczając w serwisie odpowiednią opcję: w wersji elektronicznej na skrzynkę e-PUAP lub w formie tradycyjnej przesyłką pocztową bądź osobiście w urzędzie.

W każdej chwili możesz odłączyć konto innej osoby pełnoletniej od swojego Konta Rodzinnego, którego jesteś administratorem poprzez:

 • zalogowanie się na swoje Konto Użytkownika w Systemie Karty Mieszkańca poprzez stronę www.jestemzgdanska.pl
 • przejście do zakładki Rodzina i kliknięcie w przycisk odłącz osobę,
 • na adres e-mail innej osoby pełnoletniej zostanie wysłany link z informacją na temat odłączenia konta.

Inna osoba pełnoletnia moża w każdej chwili samodzielnie odłączyć swoje Konto Użytkownika od Konta Rodzinnego. Może tego dokonać poprzez:

 • zalogowanie się na swoje Konto Użytkownika w Systemie Karty Mieszkańca poprzez stronę www.jestemzgdanska.pl
 • przejście do zakładki Rodzina i kliknięcie w przycisk Odłącz konto od Rodziny,
 • na adres e-mail innej osoby pełnoletniej oraz Administratora Konta Rodzinnego zostanie wysłany link z informacją na temat odłączenia konta.

Jeżeli podczas rejestracji w autoryzowanym punkcie obsługi podałeś swój adres e-mail, zostanie na niego wysłany link do ustawienia hasła do konta. Link jest aktywny tylko 24 godziny od momentu wysłania. Jeżeli Twój link nie jest już aktywny na stronie www.jestemzgdanska.pl w zakładce zaloguj skorzystaj z przycisku "przypomnij hasło"

Jeżeli podczas rejestracji w autoryzowanym punkcie obsługi podałeś swój numer telefonu komórkowego na Twój numer telefonu komórkowego zostanie wysłane hasło tymczasowe. Zaloguj się podając swój numer telefonu komórkowego oraz hasło tymczasowe. Następnie ustaw nowe hasło

Jeżeli w procesie rejestracji nie podałeś ani adresu e-mail ani numeru telefonu komórkowego, aby korzystać z konta on-line uzupełnij te dane w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży lub kontaktując się z nami pod numerem infolinii.

Konto rodzinne z definicji to konto indywidualne z uprawnieniami do zarządzania dostępem do innych kont indywidualnych użytkowników połączonych z kontem rodzinnym. Poprzez konto rodzinne możesz złożyć wniosek na Kartę Mieszkańca w imieniu członków swojej rodziny, w tym dzieci, pod warunkiem, że jesteś do tego upoważniony. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Co to jest Konto Rodzinne w Systemie Karty Mieszkańca oraz Kto może założyć konto Rodzinne w Systemie Karty Mieszkańca?

Załóż konto w Systemie Karty Mieszkańca poprzez stronę internetową www.jestemzgdanska.pl

 1. Aby założyć Konto Rodzinne musisz być pełnoletni oraz musisz być Osobą Uprawnioną, czyli spełniać jeden z następujących warunków:
  • być zameldowanym w Gdańsku na pobyt stały lub czasowy, LUB
  • rozliczać się z podatku dochodowego w Gdańskich Urzędach Skarbowych LUB
  • opłacać w Gdańsku podatek od nieruchomości lub posiadać akt notarialny własności mieszkania, LUB
  • posiadać umowę najmu mieszkania, LUB
  • opłacać media związane z nieruchomościami zlokalizowanymi w Gdańsku, LUB
  • mieszkać w bursie gdańskiej, LUB
  • posiadać kartę pobytu

  Zobacz, jaki dokument będziesz musiał pokazać przy odbiorze karty

 2. W drugim kroku wybierz ilość osób, w imieniu których chcesz złożyć wnioski. Dla każdej z osób, które wskażesz we wniosku, zostanie założone Indywidualne Konto Użytkownika. Każda z tych osób otrzyma także swoją Kartę Mieszkańca. Wasze konta będą połączone w ramach Konta Rodzinnego, którego Ty będziesz administratorem.

  Pamiętaj, że:

  • Dla każdej osoby pełnoletniej, w imieniu której wnioskujesz o wydanie Karty Mieszkańca wymagany jest indywidualny adres e-mail tej osoby.
  • Na podany w procesie rejestracji konta innej osoby pełnoletniej adres e-mail zostanie wysłany aktywny link potwierdzenia założenia konta oraz potwierdzenia wyrażenia zgody na zarządzanie kontem w ramach konta rodzinnego, administrowanego przez Ciebie.
  • Jeżeli link nie zostanie kliknięty, umowa nie zostanie zawarta, konto innej osoby pełnoletniej będzie nieaktywne i zostanie usunięte z systemu w ciągu 7 dni od dnia przesłania linka potwierdzającego.
  • Każda osoba pełnoletnia musi być Osobą Uprawnioną do korzystania z Karty Mieszkańca (aby aktywować Kartę Mieszkańca każda osoba pełnoletnia musi indywidualnie przedstawić swój Dokument Potwierdzający)

  W pierwszej kolejności wypełnij swoje dane, aby założyć konto indywidualne.

 3. Zaznacz swoje zainteresowania. Zachęcamy też do wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera.

  Karta Mieszkańca stale się rozwija. Będziemy Cię informować o nowych wydarzeniach, rabatach, możliwościach zgodnymi z Twoimi zainteresowaniami. Newsletter do użytkowników Karty Mieszkańca będzie wysyłany dwa razy w miesiącu. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji newslettera, a także zmienić profil swoich zainteresowań na swoim koncie użytkownika po zalogowaniu na stronie www.jestemzgdanska.pl.

 4. Zaznacz stosowne oświadczenia, aby wypełnić dane pozostałych osób w imieniu których wnioskujesz o kartę.

  Po zaznaczeniu oświadczeń pojawi się formularz umożliwiający wypełnienie danych osobowych pozostałych osób w imieniu których składasz wniosek.

  Uwaga! Jeżeli składasz wniosek w imieniu innej osoby pełnoletniej, z którą nie zamieszkujesz pod tym samym adresem, upewnij się, że po założeniu Konta Rodzinnego zmienisz poprzez panel zarządzania jej adres zamieszkania na właściwy zanim wygenerujesz Potwierdzenie Zamówienia. Każda osoba pełnoletnia musi zweryfikować się indywidualnie Dokumentem Potwierdzającym Uprawnienia, gdzie adres musi być zgodny z tym podanym na Potwierdzeniu Zamówienia.

 5. Aby Twoje Konto Rodzinne zostało założone, musisz zaakceptować regulamin. Przeczytaj go uważnie.

  Na Twój adres e-mail (e-mail administratora Konta Rodzinnego) zostanie wysłany mail z potwierdzeniem założenia konta. Na adresy e-mail innych osób pełnoletnich w imieniu których był składany wniosek, zostanie wysłany aktywny link potwierdzenia założenia konta oraz potwierdzenia wyrażenia zgody na zarządzanie kontem w ramach konta rodzinnego, administrowanego przez Ciebie.

 6. Opłać karty

  Karta Mieszkańca kosztuje 1 pln za każdą wnioskowaną Kartę. Możesz ją opłacić przelewem on-line z poziomu swojego konta w Systemie Karty Mieszkańca. Potwierdzeniem dokonania płatności jest faktura dostępna po zalogowaniu w Twoim panelu w zakładce faktury.

  Inna osoba dorosła w imieniu której wnioskowałeś o Kartę Mieszkańca może samodzielnie zapłacić za swoją kartę. Aby tego dokonać musi:

  • zalogować się na swoje Konto Użytkownika w Systemie Karty Mieszkańca poprzez stronę www.jestemzgdanska.pl
  • w zakładce "Karty i Pakiety" kliknąć w link opłać kartę.

   

 7. Odbierz Karty lub dodaj Karty Miejskie.

  Jeżeli Ty, bądź inni użytkownicy podłączeni pod Konto Rodzinne, którym administrujesz, korzystają z karty miejskiej wydanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, w tym kroku możesz dodać je do Waszych kont. Pakiet Karty Mieszkańca zostanie przypisany do Waszych kart miejskich. Zobacz, jak krok po kroku dodać kartę miejską do swojego konta w tym artykule.

  Jeżeli nie korzystacie z Kart Miejskich odbierz Karty Mieszkańca w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży, w Punktach Dystrybucji lub w Punktach odbioru karty u Partnerów.

  Punkty odbioru, są wymienione szczegółowo tutaj.

  Możesz odebrać Karty Mieszkańca w imieniu innych osób dorosłych, pod warunkiem przedstawienia Potwierdzenia Zamówienia osobnego dla każdej Karty Mieszkańca, którą chcesz odebrać.

  Karty, które odbierasz w imieniu osób niepełnoletnich, których jesteś Przedstawicielem Ustawowym, zostaną zweryfikowane na podstawie Twojego Dokumentu Potwierdzającego.

  Jeżeli złożyłeś wniosek on-line, Kartę Mieszkańca możesz odebrać w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym, w Centrum Hewelianum, Muzeum Bursztynu, Europejskim Centrum Solidarności, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Domu Przyrodników, Piwnicy Romańskiej i od razu skorzystać z jednego darmowego wejścia.

  Aby odebrać kartę, wygeneruj z systemu Potwierdzenie Zamówienia.

  Aby wygenerować Potwierdzenie Zamówienia, zaloguj się na swoje konto w Systemie Karty Mieszkańca, wejdź w zakładkę Karty i Pakiety i kliknij w niebieski przycisk Odbierz Kartę. Wygenerowane Potwierdzenie w pdf możesz wydrukować lub pokazać w punkcie odbioru karty na ekranie swojego telefonu komórkowego.

  Aby wydać kartę, obsługa musi zeskanować kod QR znajdujący się w prawym górnym rogu Potwierdzenia Zamówienia.

Załóż konto w Systemie Karty Mieszkańca poprzez stronę internetową www.jestemzgdanska.pl

 1. Aby założyć konto musisz być pełnoletni oraz musisz być Osobą Uprawnioną, czyli spełniać jeden z następujących warunków:
  • być zameldowanym w Gdańsku na pobyt stały lub czasowy, LUB
  • rozliczać się z podatku dochodowego w Gdańskich Urzędach Skarbowych LUB
  • opłacać w Gdańsku podatek od nieruchomości lub posiadać akt notarialny własności mieszkania, LUB
  • posiadać umowę najmu mieszkania, LUB
  • opłacać media związane z nieruchomościami zlokalizowanymi w Gdańsku, LUB
  • mieszkać w bursie gdańskiej, LUB
  • posiadać kartę pobytu
 2. Możesz wybrać między kontem indywidualnym i rodzinnym. Poniżej opisany jest proces zakładania konta indywidualnego. Jeżeli chcesz założyć konto rodzinne - przejdź do tego artykułu.
 3. Zaznacz swoje zainteresowania. Zachęcamy też do wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera.

  Karta Mieszkańca stale się rozwija. Będziemy Cię informować o nowych wydarzeniach, rabatach, możliwościach zgodnymi z Twoimi zainteresowaniami. Newsletter do użytkowników Karty Mieszkańca będzie wysyłany dwa razy w miesiącu. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji newslettera, a także zmienić profil swoich zainteresowań na swoim koncie użytkownika po zalogowaniu na stronie www.jestemzgdanska.pl.

 4. Aby Twoje konto zostało założone, musisz zaakceptować regulamin. Przeczytaj go uważnie.Twoje konto zostało założone. Na podany we wniosku adres e-mail został wysłany mail potwierdzający.
 5. Opłać kartę.

  Karta Mieszkańca kosztuje 1 pln. Możesz ją opłacić przelewem on-line z poziomu swojego konta w Systemie Karty Mieszkańca. Potwierdzeniem dokonania płatności jest faktura dostępna po zalogowaniu w Twoim panelu, w zakładce faktury.

 6. Odbierz Kartę lub dodaj Kartę Miejską.

  Jeżeli korzystasz z karty miejskiej wydanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, w tym kroku możesz dodać ją do swojego konta. Pakiet Karty Mieszkańca zostanie przypisany do Twojej karty miejskiej. Zobacz, jak krok po kroku dodać kartę miejską do swojego konta w tym artykule.

  Jeżeli nie masz karty miejskiej, odbierz Kartę Mieszkańca w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży lub w Punktach odbioru karty u Partnerów. Punkty odbioru są wymienione szczegółowo tutaj.

  Jeżeli złożyłeś wniosek on-line, Kartę Mieszkańca możesz odebrać w Ogrodzie Zoologicznym, w Centrum Hewelianum, Muzeum Bursztynu, Europejskim Centrum Solidarności, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Domu Przyrodników, Piwnicy Romańskiej i od razu skorzystać z jednego darmowego wejścia.

  Aby odebrać kartę wygeneruj z systemu Potwierdzenie.

  Aby wygenerować potwierdzenie zaloguj się na swoje konto w Systemie Karty Mieszkańca, wejdź w zakładkę Karty i Pakiety i kliknij w niebieski przycisk Odbierz Kartę. Wygenerowane Potwierdzenie w pdf możesz wydrukować lub pokazać w punkcie odbioru karty na ekranie swojego telefonu komórkowego.

  Aby wydać kartę, obsługa musi zeskanować kod QR znajdujący się w prawym górnym rogu potwierdzenia.

Gdańską Kartę Mieszkańca w imieniu innych osób możemy odebrać na trzy sposoby:

1. Zakładając kartę w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży poprzez wniosek papierowy, w oparciu o upoważnienie, jakim jest dokument weryfikujący tych osób. Należy pamiętać, że działa to jedynie w przypadku osób dorosłych. Osoba trzecia nie może założyć konta nie swojemu dziecku.

2. Będąc administratorem konta rodzinnego, możemy odebrać karty wszystkich członków rodziny. Do tego działania nie jest uprawniona inna osoba dorosła, pomimo że jest członkiem rodziny (np. żona, mąż, babcia itp.).

3. Na podstawie kodu QR, w przypadku braku połączenia kont w systemie. Kod QR musi być wygenerowany dla każdej osoby, której kartę chcemy odebrać. Nie ma możliwości odbioru karty bez QR - jeśli nie mamy kodu QR dla konkretnej osoby, osoba trzecia nie odbierze dla niej karty.

Tak, możesz złożyć papierowy wniosek o Kartę Mieszkańca w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży i od ręki odebrać Kartę. Pamiętaj, że aby skutecznie zarządzać swoim kontem Karty Mieszkańca wymagany jest indywidualny adres e-mail.

Poniżej opisany jest proces zakładania konta indywidualnego. Jeżeli chcesz założyć konto rodzinne - przejdź do tego artykułu ​Jak złożyć wniosek rodzinny w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży

Możesz złożyć wniosek papierowy o Kartę Mieszkańca, jeżeli jesteś Osobą Uprawnioną, czyli spełniasz jeden z następujących warunków:

 • być zameldowanym w Gdańsku na pobyt stały lub czasowy, LUB
 • rozliczać się z podatku dochodowego w Gdańskich Urzędach Skarbowych LUB
 • opłacać w Gdańsku podatek od nieruchomości lub posiadać akt notarialny własności mieszkania, LUB
 • posiadać umowę najmu mieszkania, LUB
 • opłacać media związane z nieruchomościami zlokalizowanymi w Gdańsku, LUB
 • mieszkać w bursie gdańskiej, LUB
 • posiadać kartę pobytu

Otrzymasz do wypełnienia papierowy wniosek.
Twoje dane zostaną wprowadzone do Systemu Karty Mieszkańca. Upewnij się, że podałeś prawidłowy adres e-mail, na ten adres zostanie wysłane potwierdzenie założenia konta.

Wybierz metodę płatności (gotówką w punkcie lub przelewem przy pierwszym zalogowaniu się na konto użytkownika w Systemie Karty Mieszkańca). Do czasu dokonania płatności Twoja Karta będzie nieaktywna.

Zostaniesz poproszony o okazanie Dokumentu Potwierdzającego Uprawnienie. Jeżeli masz przy sobie dokument, Twoje uprawnienie zostanie zweryfikowane na miejscu, jeżeli nie masz przy sobie dokumentu weryfikującego, Twoja Karta będzie nieaktywna do momentu przedstawienia ​dokumentu w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży.

Jeżeli nie dokonasz aktywacji Karty w ciągu 30 dni, Twoje konto zostanie usunięte z Systemu Karty Mieszkańca.

W dowolnym momencie po zalogowaniu się do Indywidualnego Konta Użytkownika możesz przekształcić swoje konto w Konto Rodzinne. Wejdź na zakładkę Rodzina i dodaj nowego członka rodziny. Przeczytaj więcej na temat Co to jest Konto Rodzinne w Systemie Karty Mieszkańca?

W Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży możesz złożyć wniosek w imieniu osób, w stosunku do których jesteś Przedstawicielem Ustawowym oraz w imieniu innych osób dorosłych, które Cię do tego upoważniły.

Czy moje dzieci mogą mieć Gdańską Kartę Mieszkańca?
Czy mogę złożyć wniosek na Kartę Mieszkańca w imieniu swojego współmałżonka, Babci, innych osób dorosłych, z którymi mieszkam?
Czy mogę złożyć wniosek w imieniu osób dorosłych z którymi nie zamieszkuję pod tym samym adresem?

Otrzymasz do wypełnienia papierowy wniosek, Twoje dane zostaną wprowadzone do Systemu Karty Mieszkańca.
Upewnij się, że podałeś prawidłowy adres e-mail, na ten adres zostanie wysłane potwierdzenie założenia konta.

Aby aktywować Kartę Mieszkańca:

 • Zostaniesz poproszony o okazanie Dokumentu Potwierdzającego Uprawnienie. Jeżeli masz przy sobie dokument, Twoje uprawnienie zostanie zweryfikowane na miejscu,
 • Opłać pakiet mieszkańca gotówką,
 • Proces zostanie powtórzony osobno dla każdego członka rodziny.
Jakie dokumenty są wymagane przy kontroli? 

dziecko musi mieć ze sobą swoją zweryfikowaną Gdańską Kartę Mieszkańca.

Co to znaczy zweryfikowana Karta?

Rodzic lub opiekun prawny zakładając swoją Gdańską Kartę Mieszkańca, musi dokonać weryfikacji, czyli okazać 1 z 4 dokumentów potwierdzających uprawnienia do Gdańskiej Karty Mieszkańca. Uprawnienie automatycznie jest przenoszone na dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 lat. 

Zobacz, jak dodać pakiet bezpłatnych przejazdów do Karty on-line:
 1. zaloguj się na swoje konto na www.jestemzgdanska.pl,
 2. wejdź w zakładkę Karty i Pakiety,
 3. kliknij w ikonkę z imieniem dziecka, któremu chcesz dodać pakiet,
 4. wybierz odpowiedni dla danego roku szkolnego Pakiet Bezpłatnych Przejazdów,
 5. wybierz szkołę lub przedszkole do którego uczęszcza dziecko (jeśli placówki do której uczęszcza dziecko, nie ma na liście, wybierz opcję Inna Szkoła)
 6. dodaj zdjęcie dziecka, klikając w niebieski przycisk Wgraj zdjęcie,
 7. kliknij w niebieski przycisk Dodaj pakiet.
Aktywacja pakietu bezpłatnych przejazdów następuje po weryfikacji przesłanych dokumentów przez Biuro Obsługi Klienta maksymalnie do 3 dni roboczych.

Jeżeli weryfikacja jest pozytywna - możesz odebrać Kartę w dowolnym Punkcie Odbioru (np. w ZOO, w Centrum Hewelianum itp.) lub w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży. Pamiętaj, aby udając się do Punktu Odbioru zabrać ze sobą potwierdzenie z kodem QR, które zostanie wygenerowane na Twoim koncie po kliknięciu w niebieski przycisk "odbierz kartę". Potwierdzenie można wydrukować lub zapisać w pamięci telefonu. 
Jeżeli już wcześniej odebrałeś Kartę dla swojego dziecka - nie musisz robić nic więcej. 

Jeżeli weryfikacja jest negatywna - Biuro Obsługi kontaktuje się, wysyłając maila z przyczyną odrzucenia wniosku.

Aby ponownie przesłać prawidłowe dokumenty do weryfikacji (po odrzuceniu wniosku) 
- zaloguj się na swoje konto na www.jestemzgdanska.pl,
- wejdź w zakładkę Karty i Pakiety,
- dodaj pakiet Gdańskiej Karty Mieszkańca,
- dodaj wymagane dokumenty weryfikacyjne.
Jakie dokumenty są wymagane przy kontroli? 

Dziecko musi mieć ze sobą swoją zweryfikowaną Gdańską Kartę Mieszkańca.

Co to znaczy zweryfikowana Karta?

Rodzic lub opiekun prawny zakładając swoją Gdańską Kartę Mieszkańca musi dokonać weryfikacji, czyli okazać 1 z 4 dokumentów potwierdzających uprawnienia do Gdańskiej Karty Mieszkańca. Uprawnienie automatycznie jest przenoszone na dziecko które nie ukończyło jeszcze 18 lat.

Zobacz, jak dodać pakiet bezpłatnych przejazdów do Karty on-line:

1. Zaloguj się na swoje konto na www.jestemzgdanska.pl,
2. Wejdź w zakładkę Karty i Pakiety,
3. Kliknij w ikonkę z imieniem dziecka, któremu chcesz dodać pakiet,
4. Wybierz odpowiedni dla danego roku szkolnego Pakiet Bezpłatnych Przejazdów,
5. Wybierz szkołę lub przedszkole do którego uczęszcza dziecko (jeśli placówki do której uczęszcza dziecko, nie ma na liście, wybierz opcję Inna Szkoła)
6. Dodaj skany dokumentów:
- jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola/zerówki, należy przesłać skan zaświadczenia z placówki, do której dziecko uczęszcza lub pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z informacją, do jakiej placówki uczęszcza dziecko wraz z odręcznym podpisem rodzica lub opiekuna prawnego,
- jeśli dziecko uczęszcza do szkoły, należy przesłać skan dwóch stron ważnej legitymacji szkolnej dziecka.
7. Dodaj zdjęcie dziecka, klikając w niebieski przycisk Wgraj zdjęcie,
8. Kliknij w niebieski przycisk Dodaj pakiet.

Aktywacja pakietu bezpłatnych przejazdów następuje po weryfikacji przesłanych dokumentów przez Biuro Obsługi Klienta maksymalnie do 3 dni roboczych.

Jeżeli weryfikacja jest pozytywna - możesz odebrać Kartę w dowolnym Punkcie Odbioru (np. w ZOO, w Hevelianum itp.) lub w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży. Pamiętaj, aby udając się do Punktu Odbioru zabrać ze sobą potwierdzenie z kodem QR, które zostanie wygenerowane na Twoim koncie po kliknięciu w niebieski przycisk "odbierz kartę". Potwierdzenie można wydrukować lub zapisać w pamięci telefonu. 
Jeżeli już wcześniej odebrałeś Kartę dla swojego dziecka - nie musisz robić nic więcej. 

Dziecko może jeździć komunikacją miejską wyłącznie z Gdańską Kartą Mieszkańca (nie musi mieć ze sobą do kontroli legitymacji szkolnej) 

Jeżeli weryfikacja jest negatywna - Biuro Obsługi kontaktuje się, wysyłając maila z przyczyną odrzucenia wniosku.
Aby zamówić roczny pakiet bezpłatnych przejazdów dla dziecka, które ma już zweryfikowaną Kartę Mieszkańca, należy, w przypadku dzieci w wieku szkolnym, przedstawić zaktualizowaną legitymację szkolną, tzn. legitymację, na której odwrocie znajduje się pieczątka ważności do 30 września 2020.
Tak, Karta Mieszkańca uprawnia do bezpłatnych przejazdów liniami 171 i N1 na całej ich długości, również w pojazdach gdyńskich ale podczas kontroli uczeń musi zawsze okazać oprócz Karty Mieszkańca również ważną legitymację szkolną, nawet jeśli przy przejazdach na terenie Gdańska ma prawo do poruszania się wyłącznie z Gdańską Kartą Mieszkańca.
Pakiet warunkowy to pakiet, który pozwala dziecku przez miesiąc korzystać bezpłatnie z komunikacji miejskiej, jeśli będzie miało przy sobie legitymację szkolną z pieczątką ważności do 30 września 2020 roku oraz swoją Kartę Mieszkańca.

Osobami uprawnionymi do korzystania z pakietu bezpłatnych przejazdów gdańską komunikacją miejską są uczniowie posiadający swoją Kartę Mieszkańca oraz ważną legitymację szkolną. Studenci nie są uprawnieni do korzystania z pakietu.

Tak, pakiet bezpłatnych przejazdów gdańską komunikacją miejską obowiązuje podczas taryfy dziennej, jak również podczas taryfy nocnej. Z pakietu bezpłatnych przejazdów można korzystać we wszystkie dni tygodnia, także w weekendy.
Pakiet bezpłatnych przejazdów upoważnia do bezpłatnego korzystania tylko z autobusów i tramwajów gdańskich. W ramach pakietu bezpłatnych przejazdów nie można korzystać z przejazdów SKM i PKM.

Uczniowie szkół policealnych nie mogą korzystać z pakietu bezpłatnych przejazdów.

Jakie dokumenty są wymagane przy kontroli? 

Dziecko musi mieć ze sobą swoją zweryfikowaną Gdańską Kartę Mieszkańca.

Co to znaczy zweryfikowana Karta?
Rodzic lub opiekun prawny zakładając swoją Gdańską Kartę Mieszkańca musi dokonać weryfikacji, czyli okazać 1 z 4 dokumentów potwierdzających uprawnienia do Gdańskiej Karty Mieszkańca. Uprawnienie automatycznie jest przenoszone na dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 lat. 

Zobacz, jak dodać pakiet bezpłatnych przejazdów do Karty on-line:
 1. zaloguj się na swoje konto na www.jestemzgdanska.pl,
 2. wejdź w zakładkę Karty i Pakiety,
 3. kliknij w ikonkę z imieniem dziecka, któremu chcesz dodać pakiet,
 4. wybierz odpowiedni dla danego roku szkolnego Pakiet Bezpłatnych Przejazdów,
 5. wybierz szkołę, do której  uczęszcza dziecko (jeśli placówki do której uczęszcza dziecko, nie ma na liście, wybierz opcję Inna Szkoła),
 6. dodaj skany legitymacji szkolnej dziecka: WYMAGANE SĄ OBIE STRONY LEGITYMACJI. Uwaga! Jeśli Twoje dziecko ukończyło 18. rok życia, pamiętaj że będziesz musiał dodać do wniosku dziecka jego dokument weryfikacyjny. Może nim być:
  - potwierdzenie zameldowania na pobyt stały dziecka, np. druga strona dowodu osobistego wydanego przez Prezydenta Miasta Gdańska lub zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały w Gdańsku LUB
  - pierwsza strona PIT za rok 2018 ze wskazanym Urzędem Skarbowym w Gdańsku na imię i nazwisko dziecka i z adresem gdańskim zgodnym z podanym we wniosku LUB 
  - bieżąca decyzja ustalająca wymiar podatku od nieruchomości na imię i nazwisko dziecka i z adresem gdańskim zgodnym z podanym we wniosku LUB 
  - bieżący rachunek za prąd, gaz lub media (telewizja, internet, telefon) wystawiony na imię i nazwisko dziecka i z adresem gdańskim zgodnym z podanym we wniosku.
 7. dodaj zdjęcie dziecka, klikając w niebieski przycisk Wgraj zdjęcie,
 8. kliknij w niebieski przycisk Dodaj pakiet.
Aktywacja pakietu bezpłatnych przejazdów następuje po weryfikacji przesłanych dokumentów przez Biuro Obsługi Klienta maksymalnie do 3 dni roboczych.

Jeżeli weryfikacja jest pozytywna - możesz odebrać Kartę w dowolnym Punkcie Odbioru (np. w ZOO, w Centrum Hewelianum itp.) lub w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży. Pamiętaj, aby udając się do Punktu Odbioru zabrać ze sobą potwierdzenie z kodem QR, które zostanie wygenerowane na Twoim koncie po kliknięciu w niebieski przycisk "odbierz kartę". Potwierdzenie można wydrukować lub zapisać w pamięci telefonu. 
Jeżeli już wcześniej odebrałeś Kartę dla swojego dziecka - nie musisz robić nic więcej. 
Dziecko może jeździć komunikacją miejską wyłącznie z Gdańską Kartą Mieszkańca (nie musi mieć ze sobą do kontroli legitymacji szkolnej) .

Jeżeli weryfikacja jest negatywna - Biuro Obsługi kontaktuje się, wysyłając maila z przyczyną odrzucenia wniosku.

Aby ponownie przesłać prawidłowe dokumenty do weryfikacji (po odrzuceniu wniosku) 
- zaloguj się na swoje konto na www.jestemzgdanska.pl,
- wejdź w zakładkę Karty i Pakiety,
- dodaj pakiet Gdańskiej Karty Mieszkańca,
- dodaj wymagane dokumenty weryfikacyjne.
Jeżeli masz już odebraną kartę dla dziecka:
 1. zaloguj się na swoje konto na www.jestemzgdanska.pl,
 2. wejdź w zakładkę Karty i Pakiety,
 3. kliknij w ikonkę z imieniem dziecka, któremu chcesz dodać pakiet,
 4. wybierz Pakiet Bezpłatnych Przejazdów,
 5. dodaj skany lub dobrej jakości zdjęcia ważnej legitymacji szkolnej (pierwsza i druga strona legitymacji szkolnej dziecka); dla dzieci 4-6 legitymacja szkolna nie jest wymagana, dla dziecka które ukończyło 7 rok życia i realizuje obowiązek przedszkolny w zerówce wymagane jest zaświadczenie z zerówki lub odręczne oświadczenie rodzica o realizowanym obowiązku predszkolnym,
 6. wybierz szkołę lub przedszkole, do którego uczęszcza dziecko. Jeśli placówka, do której uczęszcza dziecko nie znajduje się w spisie szkół, wybierz opcję Inna Szkoła.
 7. dodaj zdjęcie dziecka, klikając w niebieski przycisk Wgraj zdjęcie,
 8. kliknij w niebieski przycisk Dodaj pakiet.
Aktywacja pakietu bezpłatnych przejazdów następuje po weryfikacji przesłanych dokumentów przez Biuro Obsługi Klienta maksymalnie do 3 dni roboczych.

Jeżeli zakończyłeś powyższą procedurę Twoje dziecko może poruszać się komunikacją miejską wyłącznie z Gdańską Kartą Mieszkańca.

Uwaga! Pamiętaj, że aby Twoje dziecko korzystał z bezpłatnych przejazdów, konto Rodzica musi być zweryfikowane - musisz okazać 1 z 4 dokumentów uprawniających do Gdańskiej Karty Mieszkańca w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży lub wysyłając skany dokumentów do weryfikacji on-line.
Jeśli zdjęcie, które próbujesz dodać, ma mniej niż 300 pikseli, prosimy o dodanie innego zdjęcia lub udanie się ze zdjęciem do Autoryzowanego Punktu Sprzedaży, gdzie pracownicy pomogą prawidłowo dodać zdjęcie.

Uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów gdańską komunikacją miejską są przyznawane na okres ważności legitymacji szkolnej dziecka. Po tym czasie konieczne jest odnowienie ważności uprawnień.

W przypadku utraty Karty Mieszkańca należy zalogować się na swoje konto i zablokować zagubioną Kartę Mieszkańca. Następnie należy udać się do Autoryzowanego Punktu Sprzedaży w celu odebrania duplikatu Karty Mieszkańca. Duplikat kosztuje 20zł.

Tak,​ jedna osoba może odebrać karty dla całej rodziny, posiadając wydrukowane potwierdzenia zakupu kart.

Jeśli została wybrana weryfikacja w punkcie, wówczas należy zabrać ze sobą dokumenty potwierdzające uprawnienia poszczególnych członków rodziny do otrzymania Gdańskiej Karty Mieszkańca.

Jeśli została wybrana weryfikacja on-line i wniosek każdego z członków rodziny został zweryfikowany poztywnie, wówczas wystarczy, że osoba udająca się po odbiór Gdańskich Kart Mieszkańca zabierze ze sobą potwierdzenia zakupu kart dla każdej osoby z rodziny, wydrukowane z kont osób wnioskujących o Gdańską Kartę Mieszkańca.

Jeśli Karta Miejska zostanie zgubiona wraz z nakładką Karty Mieszkańca, wówczas należy udać się do Zarządu Transportu Miejskiego w celu wyrobienia duplikatu Karty Miejskiej, a następnie w dowolnym Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży lub w Punktach odbioru u Partnerów odebrać nową nakładkę na Kartę Miejską. Nakładka jest bezpłatna.

Nie. Karta Mieszkańca kosztuje 1 pln. Kartę można nabyć za pośrednictwem strony www.jestemzgdanska.pl i opłacić ją przelewem internetowym lub gotówką w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży.

Nakładka na Kartę Miejską to specjalna folia, w którą wkładamy Kartę Miejską. Nakładka zawiera logo Gdańskiej Karty Mieszkańca oraz kod kreskowy z numerem karty. Nakładka pozwala łączyć funkcjonalności Gdańskiej Karty Mieszkańca z Kartą Miejską.

Osoby niepełnoletnie są uprawnione do korzystania z Karty Mieszkańca pod warunkiem, że ich Przedstawiciel Ustawowy (matka, ojciec, opiekun prawny) jest Osobą Uprawnioną, czyli spełnia jeden z następujących warunków:

 • jest zameldowany w Gdańsku LUB
 • rozlicza się z podatku dochodowego w Gdańskich Urzędach Skarbowych LUB
 • opłaca w Gdańsku podatek od nieruchomości LUB
 • opłaca media związane z nieruchomościami zlokalizowanymi w Gdańsku.

Więcej na temat Osób Uprawnionych przeczytasz w artykule Dokument Potwierdzajacym Uprawnienie do Karty - co to jest?

Osoby niepełnoletnie nie mogą samodzielnie założyć konta użytkownika w Systemie Karty Mieszkańca ani samodzielnie złożyć wniosku papierowego o Kartę w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży.

Aby osoby niepełnoletnie mogły korzystać z Karty Mieszkańca ich Przedstawiciel Ustawowy jest zobowiązany do złożenia wniosku o Kartę Mieszkańca w ich imieniu poprzez:

 • Założenie Konta Rodzinnego w Systemie Karty Mieszkańca (Przeczytaj: co to jest Konto Rodzinne w Systemie Karty Mieszkańca?) lub złożenie wniosku papierowego w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży,
 • Opłacenie wszystkich wnioskowanych Kart Mieszkańca,
 • Zweryfikowanie się w dowolnym Punkcie Odbioru Karty odpowiednim Dokumentem Potwierdzającym (Co to jest Dokument Potwierdzający Uprawnienie do Karty Mieszkańca?),
 • Odebranie Kart Mieszkańca.

Do założenia konta użytkownika i odbioru Karty Mieszkańca ​dla osoby niepełnoletniej nie jest wymagany indywidualny adres e-mail.

Przedstawiciel Ustawowy ​poprzez swoje indywidualne konto użytkownika może zarządzać kontem osoby niepełnoletniej. Może zmieniać dane konta użytkownika, ma wgląd w wykorzystane darmowe wejścia oraz zniżki, może w imieniu osoby niepełnoletniej odstąpić od umowy, usunąć konto z systemu, złożyć reklamację.

Przedstawiciel Ustawowy może podjąć decyzję o udostępnieniu osobie niepełnoletniej możliwości zarządzania swoim kontem użytkownika w Systemie Karty Mieszkańca ​poprzez dodanie indywidualnego adresu e-mail użytkownika.

Dzięki temu użytkownik niepełnoletni może logować się do swojego konta, może zarządzać swoimi zainteresowaniami, widzi historię wykorzystania darmowych wejść i zniżek w ramach swojej Karty.

Osoba niepełnoletnia nie może samodzielnie odłączyć swojego konta od konta Przedstawiciela Ustawowego.

Proces zamówienia Karty Mieszkańca w imieniu osób niepełnoletnich, których jesteś Przedstawicielem Ustawowym, został opisany szczegółowo w tych artykułach:
Jak założyć konto rodzinne on-line
Jak złożyć wniosek rodzinny w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży (wniosek papierowy)

 1. Darmowe wejścia

  Z Kartą Mieszkańca otrzymujesz pakiet 10 darmowych wejść lub usług - po jednym do każdego z Partnerów wymienionych w sekcji top10. Każde z wejść można wykorzystać raz do 31 grudnia 2018 roku. Oferta darmowego wejścia jest indywidualna dla każdego Partnera i opisana szczegółowo w wizytówkach Partnerów na stronie www.jestesmzgdanska.pl

 2. Pakiet rabatów

  Na kartę nagrany jest pakiet rabatów.
  Rabaty podzielone są według grup wiekowych:

  Dzieci i Młodzież - od 0 do 18 lat
  Dorosły mieszkaniec - w wieku od 18 do 55 lat
  Senior - od 55 roku życia
  Rodzice - jeżeli do konta osoby dorosłej dopisane są dzieci w wieku od 0 do 18 lat

  Rabaty podzielone są na następujące kategorie:

  • kultura,
  • sport,
  • rozwój osobisty
  • dom i ogród,
  • zdrowie,
  • budżet domowy.

Kartę Mieszkańca możesz nabyć za 1 pln, jeżeli jesteś osobą pełnoletnią i spełniasz przynajmniej jeden z poniższych warunków oraz możesz przedstawić na to stosowny dokument potwierdzający:

 • potwierdzenie zameldowania na pobyt stały w Gdańsku LUB
 • potwierdzenie zameldowanie na pobyt czasowy w Gdańsku LUB
 • kartę pobytu stałego LUB
 • kartę pobytu czasowego LUB
 • pierwszą stronę PIT 37; PIT 38, PIT 36, PIT 28 lub PIT 36L z bieżącego roku podatkowego LUB
 • bieżącą decyzję wymiaru podatku od nieruchomości (gruntowy) zlokalizowanej w Gdańsku LUB
 • potwierdzenie własności mieszkania (akt notarialny) zlokalizowanego w Gdańsku LUB
 • bieżącą umowę najmu mieszkania zlokalizowanego w Gdańsku LUB
 • dokument od usługodawcy (faktura lub strona/strony zawartej umowy, na której widnieje adres w Gdańsku i podany jest czas trwania umowy) LUB
 • potwierdzenie zamieszkania w Bursie Gdańskiej.

Wniosek on-line

Jeżeli złożyłeś wniosek on-line w Systemie Karty Mieszkańca za pośrednictwem strony www.jestemzgdanska.pl musisz odebrać Kartę w Autoryzowanym Pukcie Sprzedaży lub w Punkcie odbioru u Partnerów Karty. Wszystkie punkty są szczegółowo wymienione tutaj

Aby odebrać Kartę Mieszkańca musisz zabrać ze sobą:

 1. Potwierdzenie Zamówienia

  Aby wygenerować Potwierdzenie Zamówienia zaloguj się na swoje konto w Systemie Karty Mieszkańca, wejdź w zakładkę Karty i Pakiety i kliknij w niebieski przycisk Potwierdzenie-Odbierz Kartę. Wygenerowane Potwierdzenie w pdf możesz wydrukować lub pokazać w punkcie odbioru karty na ekranie swojego telefonu komórkowego.

Wniosek w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży.

Możesz złożyć wniosek w formie papierowej i od ręki odebrać Kartę Mieszkańca w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży. Uwaga! nie możesz złożyć wniosku w Punktach Odbioru Karty u Partnerów. Zobacz, jak złożyć wniosek na kartę bez korzystania z internetu.

Jeśli dokonywałeś weryfikacji wniosku on-line i otrzymałeś potwierdzenie zaakceptowania wniosku, jak również podawałeś numer Karty Miejskiej, musisz odebrać nakładkę w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży oraz w Punktach odbioru u Partnerów. Prosimy o zabranie ze sobą Karty Miejskiej.

Jeśli chcesz dokonać weryfikacji w punkcie, zabierz ze sobą wymagane dokumenty oraz Kartę Miejską. Po pozytywnej weryfikacji dokumentów, nakładka na Kartę Miejską zostanie wydana.

Nowa Karta Mieszkańca jest wyrabiana natychmiast podczas wizyty w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży.

Aby zamówić bilet on-line na mecz Lechii Gdańsk należy:

1. Zalogować się na swoje konto na stronie www.lechia.pl

2. Wybrać mecz, który Państwa interesuje.

3. Wybrać miejsca, które Państwa interesują, pamiętając o tym, że Karta Mieszkańca uprawnia do zakupu biletu w sektorach U,V,W,X,I,J.

4. Uzupełnić dane, czyli podać pesel osoby, dla której zamawiany jest bilet, zaznaczyć wydruk samodzielny, wpisać numer Karty Mieszkańca.

5. Po wpisaniu numeru Karty Mieszkańca proszę kliknąć w ikonkę znajdującą się przy miejscu, gdzie ów numer wpisujemy.

6. W okienku zaznaczamy zniżkę bezpłatny wstęp na mecz, wpisujemy PIN (swój PIN znajdziesz w zakładce Profil po zalogowaniu się do swojego konta).

7. Kwota za bilet na mecz zostanie zredukowana do zera, klikamy dalej.

UWAGA! Bilety należy zamówić w ciągu 20 min. od momentu rozpoczęcia transakcji.

Bilety można również zamówić bezpośrednio w punktach sprzedaży biletów Lechii Gdańsk - www.lechia.pl/gdzie-kupic-bilet
Listę obiektów przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w których można skorzystać z bezpłatnych wejść z Kartą Mieszkańca, znajdziesz TUTAJ. Lista jest na bieżąco aktualizowana.
Pasażerowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przewozu. Reklamacje należy składać w formie pisemnej w terminie 7 dni od planowanej daty rejsu na adres przewoźnika: Żegluga Gdańska Sp. z o.o., Pończoszników 2, 80-830 Gdańsk lub mailowo na adres: bilety@zegluga.pl.
Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 2 tygodni od daty doręczenia.
Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:
a) dzień i godzinę oraz określony port zaokrętowania i wyokrętowania (trasę),
b) dane nabywcy biletu tj. imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, opcjonalnie adres
e-mail,
c) dane identyfikujące bilet lub bilet elektroniczny,
d) opis i uzasadnienie reklamacji.
Jeśli podczas składania wniosku o Gdańską Kartę Mieszkańca podałeś numer Karty Miejskiej, to połączyłeś funkcjonalność Karty Miejskiej z Kartą Mieszkańca i powinieneś odebrać nakładkę na Kartę Miejską. Aby odebrać nakładkę wystarczy zabrać ze sobą swoją Kartę Miejską. Potwierdzenie nie jest wymagane do odbioru nakładki.
Pakiet Gdańskiego Lwa to płatny pakiet, który można dograć do swojej zweryfikowanej Karty Mieszkańca. Umożliwia on nielimitowany wstęp do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego przez 365 dni od daty zakupu w godzinach otwarcia Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.
Jeżeli dodasz swoje zdjęcie do systemu Gdańskiej Karty Mieszkańca, udając się do ZOO nie musisz mieć przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zdjęcie można dodać po zalogowaniu się na swoje konto w zakładce Profil.
Karta Mieszkańca z Pakietem Gdańskiego Lwa nie działa na okaziciela. Może z niego korzystać wyłącznie osoba, do której należy Karta Mieszkańca.

Dodanie swojego zdjęcia w profilu Karty Mieszkańca spowoduje, że podczas wizyty w ZOO nie będziesz musiał okazywać dokumentu potwierdzającego tożsamość. Aby dodać zdjęcie należy:

1. Zalogować się na swoje konto na stronie www.jestemzgdanska.pl
2. Wejść w zakładkę Profil
3. Kliknąć w niebieski przycisk Zmień zdjęcie

UWAGA! Jeżeli nie dodasz zdjęcia do swojego profilu w systemie www.jestemzgdanska.pl lub zdjęcie nie będzie pozwalało na jednoznaczną weryfikację tożsamości, pracownik ZOO może Cię poprosić o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Pakiet Gdańskiego Lwa można dograć do swojej zweryfikowanej Karty Mieszkańca online lub bezpośrednio w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży oraz w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym.
Zweryfikowani użytkownicy Karty Mieszkańca mogą nabyć Pakiet Gdańskiego Lwa za 80 zł (normalny) lub 60 zł (ulgowy).
Jeśli chciałbyś zamówić ulgowy Pakiet Gdańskiego Lwa w ramach Karty Mieszkańca, postępuj następująco:

1. Zaloguj się na swoje konto w systemie Gdańskiej Karty Mieszkańca
2. Wejdź w zakładkę Karty i pakiety
3. Kliknij dodaj nowy pakiet do swojej Karty
4. Wybierz pakiet Karta Gdańskiego Lwa
5. Wybierz wariant biletowy ulgowy
6. Wybierz daty ważności - dzień i godzinę od kiedy ma obowiązywać pakiet
7. Dodaj dobrej jakości skany dokumentu uprawniającego do otrzymania ulgi poprzez kliknięcie w strzałkę w prostokącie
Jakie dokumenty uprawniają do zakupu biletu ulgowego, sprawdź TU
8. Kliknij Dodaj pakiet
9. Wejdź w zakładkę Koszyk i zapłać online.

Po dokonaniu płatności, wniosek trafi do Biura Obsługi Klienta i zostanie zweryfikowany w ciągu 3 dni roboczych. Po pozytywnej weryfikacji wniosek zostanie automatycznie przypisany do Twojej Karty Mieszkańca.

Pakiet Gdańskiego Lwa w wariancie ulgowym można również zamówić w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym oraz w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży. Autoryzowane Punkty Sprzedaży przyjmują tylko płatność gotówką.
Jeśli chciałbyś zamówić Pakiet Gdańskiego Lwa w ramach Karty Mieszkańca, postępuj następująco:

1. Zaloguj się na swoje konto w systemie Gdańskiej Karty Mieszkańca
2. Wejdź w zakładkę Karty i pakiety
3. Kliknij dodaj nowy pakiet do swojej Karty
4. Wybierz pakiet Karta Gdańskiego Lwa
5. Wybierz wariant biletowy: 
bilet normalny 80zł lub
bilet ulgowy 60zł (konieczność potwierdzenia uprawnień do korzystania z ulgowego biletu stosownym dokumentem)
6. Wybierz daty ważności - dzień i godzinę od kiedy ma obowiązywać pakiet
7. Kliknij dodaj pakiet
8. Kliknij w czerwony przycisk: „Aby opłacić przejdź do koszyka”
9. Kliknij zapłać online
Po dokonaniu opłaty, Pakiet Gdańskiego Lwa zostanie przypisany do Twojej Karty Mieszkańca.

Pakiet Gdańskiego Lwa można również zamówić w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym oraz w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży. Autoryzowane Punkty Sprzedaży przyjmują tylko płatność gotówką.
Osoby i dokumenty uprawniające do ulgi:

- dzieci w wieku od 4 do 7 lat
- młodzież szkolna za okazaniem legitymacji szkolnej, 
- studenci do ukończenia 26. roku życia za okazaniem legitymacji studenckiej,
- emeryci, renciści i kombatanci za okazaniem legitymacji,
- osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i lekkim za okazaniem stosownego dokumentu.
Jeśli posiadasz już Kartę Gdańskiego Lwa i chcesz ją zintegrować ze swoją Kartą Mieszkańca, postępuj następująco:

1. Zaloguj się na swoje konto w systemie Gdańskiej Karty Mieszkańca
2. Wejdź w zakładkę Karty i pakiety
3. Podaj numer Karty Gdańskiego Lwa
4. Wpisz imię i nazwisko
5. Kliknij przycisk Przenieś
Karta Gdańskiego Lwa zostanie automatycznie przypisana do Twojej Karty Mieszkańca.
Pakiet Gdańskiego Lwa jest ważny przez 365 dni od daty aktywacji pakietu (aktywacja pakietu następuje automatycznie w dniu i o czasie wybranym podczas zakupu pakietu) i uprawnia do wielokrotnego wejścia na teren ZOO w Gdańsku w godzinach otwarcia.
Dodanie swojego zdjęcia w profilu Karty Mieszkańca spowoduje, że podczas wizyty na Pływalni nie będziesz musiał okazywać dokumentu potwierdzającego tożsamość.

UWAGA! Jeżeli nie dodasz zdjęcia do swojego profilu w systemie www.jestemzgdanska.pl, lub zdjęcie nie będzie pozwalało na jednoznaczną weryfikację tożsamości, pracownik Pływalni może Cię poprosić o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

1. Zaloguj się na swoje konto na stronie www.jestemzgdanska.pl

2. Wejdź w zakładkę Profil

3. Kliknij w niebieski przycisk Zmień zdjęcie

 

Uwaga! Po pierwszym dodaniu zdjęcia i wylogowaniu, nie będzie możliwości jego samodzielnej zmiany.

 

4. Wybierz zdjęcie, które chcesz mieć widoczne w swoim profilu

 

Wymagania odnośnie zdjęcia: zdjęcie powinno umożliwiać identyfikację użytkownika Karty Mieszkańca i przedstawiać widok całościowy twarzy użytkownika. Prosimy nie załączać zdjęć niewyraźnych oraz takich, gdzie osoba na zdjęciu jest ustawiona bokiem, jest pochylona lub ma na twarzy ciemne okulary.

 

W razie niemożliwości identyfikacji osoby przez obsługę na podstawie wgranego do systemu zdjęcia, obsługa może prosić o przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

5. Wykadruj zdjęcie

W momencie dodania zdjęcia, ale przed kliknięciem w przycisk Zapisz, należy wykadrować zdjęcie poprzez suwaki. Zdjęcie twarzy użytkownika powinno znajdować się w białych ramkach.

 

6. Klikamy zapisz

 

Zdjęcie zostało dodane do Twojego konta.

 

Aby zamówić karnet basenowy lub bilet jednorazowy ze zniżką 10% należy:

 

1. Wejść na stronę www.plywalniegdansk.pl

2. Kliknąć w przycisk Kup bilet

3. Wybrać pływalnię

4. Wybrać datę od kiedy ma obowiązywać karnet lub bilet

5. Wybrać rodzaj usługi - karnet lub bilet:

 

a) Karnet open:

Wybrać rodzaj karnetu (liczbę wejść)

Wybrać rodzaj niecki

Wybrać porę dnia (poranny lub popołudniowy)

Wybrać karnet (normalny, rodzinny lub ulgowy)

Kliknąć przejdź do koszyka

 

b) Bilet jednorazowy:

Wybrać godzinę i nieckę

Wybrać rodzaj biletu

Kliknąć Przejdź do koszyka

 

6. Podsumowanie koszyka:

Kliknąć w przycisk Skorzystaj z Gdańskiej Karty Mieszkańca

Wpisać numer Gdańskiej Karty Mieszkańca

Wpisać PIN, czyli rok urodzenia (chyba, że w swoim profilu zmieniłeś PIN na inny)

Kliknąć w przycisk Skorzystaj ze zniżki

Cena zostanie zredukowana o rabat 10%

Kliknąć Dalej

 

7. Płatność

Wypełnić dane osobowe

Zaznaczyć Akceptuję warunki regulaminu

Kliknąć w przycisk Zapłać i dokonać zapłaty

 

UWAGA! Aby zamówić karnet basenowy, najpierw dodaj do swojego konta na stronie Karty Mieszkańca www.jestemzgdanska.pl w zakładce Profil swoje zdjęcie.

 

Pamiętaj:

1. Jedna Karta Mieszkańca upoważnia do zakupu jednego karnetu/biletu na ten sam termin.

2. Można zamówić jednocześnie kilka karnetów/biletów, pamiętając o tym, że aby skorzystać ze zniżki, trzeba podać dla każdego zamawianego karnetu/biletu inny numer Gdańskiej Karty Mieszkańca.

3. Jeśli zamawiasz karnet i bilet jednorazowy w jednym zamówieniu, możesz podać jeden numer Karty Mieszkańca, aby uzyskać zniżkę zarówno na karnet, jak i na bilet jednorazowy.

4. Ze zniżkowego karnetu/biletu jednorazowego może skorzystać jedynie osoba, do której należy numer Karty Mieszkańca, na którą dokonano zniżkowego zakupu.

Jeśli zdjęcie, które próbujesz dodać, ma mniej niż 300 pikseli, prosimy o dodanie innego zdjęcia lub udanie się ze zdjęciem do Autoryzowanego Punktu Sprzedaży, gdzie pracownicy pomogą prawidłowo dodać zdjęcie.
Aplikacja Jestem z Gdańska pozwala na korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Karty Mieszkańca, dlatego nie ma potrzeby posiadania plastikowej wersji Karty Mieszkańca.
Aplikacja Jestem z Gdańska pozwala na korzystanie z pakietu bezpłatnych przejazdów dzieciom i młodzieży posiadającym zweryfikowaną Kartę Mieszkańca z pakietem bezpłatnych przejazdów. Wystarczy, że w czasie kontroli biletowej dziecko zaloguje się na swoje konto i pokaże kod kreskowy, który wyświetli się na pierwszej stronie. 

Do aplikacji zalogować się może dziecko, które do swojego konta ma dodany adres e-mail. Jeśli chcesz, by Twoje dziecko mogło zalogować się do swojego konta w aplikacji, dodaj do jego konta jego osobisty adres e-mail. Aby to zrobić, prosimy o kontakt z infolinią Gdańskiej Karty Mieszkańca (+48 58 300 06 59 infolina czynna od 10:30 do 16:00 od pon. do pt.), wysłanie wiadomości na adres karta@jestemzgdanska.pl lub udanie się do Autoryzowanego Punktu Sprzedaży (lista punktów TUTAJ).
Aplikacja Jestem z Gdańska pozwala na korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Karty Mieszkańca, w tym z pakietu bezpłatnych przejazdów (dotyczy tylko dzieci i młodzieży posiadających zweryfikowaną Kartę Mieszkańca z pakietem bezpłatnych przejazdów). 

Co zyskujesz dzięki aplikacji:
- aplikacja zastępuje fizyczną wersję Karty Mieszkańca,
- na jej podstawie można skorzystać ze wszystkich uprawnień i zniżek,
- pozwala na łatwe logowanie się na konto i przegląd swojego profilu,
- ułatwia zarządzanie profilem rodziny,
- przyspiesza wyszukiwanie aktualności i wydarzeń dotyczących Karty Mieszkańca,
- umożliwia mobilny dostęp do aktualności i wydarzeń dotyczących Gdańska.
Aby przejść na konto innego członka rodziny, należy po zalogowaniu się do aplikacji kliknąć w prostokąt z imieniem, znajdujący się w prawym górnym rogu, a następnie wybrać imię członka rodziny, do konta którego mamy dostęp. Dostęp do kont wszystkich członków rodziny ma tylko administrator konta rodziny (jedna z osób dorosłych, będących członkiem rodziny).
Aby skorzystać z bezpłatnych wejść/rabatów poprzez aplikację należy zalogować się na swoje konto w aplikacji. Po zalogowaniu wyświetlą się Twoje dane wraz z kodem kreskowym, który należy pokazać obsłudze danego punktu.
Login i hasło do aplikacji jest takie samo, jak to do konta na stronie www.jestemzgdanska.pl Jeśli mimo to Twój login i hasło w aplikacji nie działają, przejdź procedurę zmiany hasła i postępuj następująco:

1. Otwórz swoją aplikację Karty Mieszkańca
2. Kliknij w przycisk Nie pamiętam hasła.
3. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Kliknij w link Resetuj hasło. Uwaga! Jeśli wiadomość z linkiem do Ciebie nie dotarła, prosimy o sprawdzenie skrzynki Spam.
4. Wpisz nowe hasło i kliknij w przycisk Ustaw i przejdź do panelu. Pamiętaj, że hasło musi się składać z minimum 8 znaków, przynajmniej 1 wielkiej i małej litery oraz znaku specjalnego (np. !,?)

Gotowe! Loginem jest adres e-mail, który podałeś podczas zakładania konta, a hasłem hasło, które właśnie ustawiłeś.
Aplikację Jestem z Gdańska, która jest aplikacją Gdańskiej Karty Mieszkańca, możesz pobrać wchodząc w Sklep Play i wpisując w wyszukiwarkę hasło Jestem z Gdańska. Następnie klikasz Zainstaluj - aplikacja zostanie zainstalowana na Twoim telefonie.

Możesz też pobrać aplikację korzystając z:
- dla telefonów z Androidem: TUTAJ
- dla telefonów z iOS: TUTAJ

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania?

Nic straconego! Nasz zespół czeka w gotowości aby Ci pomóc! Zapraszamy do kontaktu elektronicznego bądź udanie się do najbliższego Autoryzowanego Punktu Sprzedaży (link)

Skontaktuj się z nami