Program Edukacji Morskiej

Program Edukacji Morskiej w Gdańsku realizowany jest od 2010 roku. W jego ramach przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych biorą udział w zajęciach praktycznych na wodzie dostosowanych poziomem do grup wiekowych. Zajęcia odbywają się na łódkach typu Optimist, kajakach i wiosłach. W swojej ofercie mamy również rejsy łódkami turystycznymi oraz gdańskimi Oldtimerami. Młodzież podczas zajęć uczy się podstaw żeglowania, pogłębia wiedzę z dziedziny historii, geografii i biologii oraz poznaje miasto od strony wody. Poza praktycznymi zajęciami wodnymi oferujemy także systemowe działania edukacyjne, oparte o Klub Edukacji Morskiej. Celem Programu Edukacji Morskiej jest promocja sportu oraz przybliżenie i popularyzacja wśród młodych mieszkańców Gdańska tradycji morskiej i bogatego dziedzictwa miasta. Udział w rejsach dla uczestników jest bezpłatny.

Aby wziąć udział w programie należy wykonać 3 kroki:

 • 1. Po pierwsze

  Należy sprawdzić typ jednostki - projekt skierowany jest do gdańskich przedszkoli i szkół publicznych.

 • 2. Po drugie

  Nauczyciel, opiekun zbiera grupę uczniów, (może to być grupa świetlicowa, cała klasa, kółko zainteresowań, itp…) funkcjonująca w ramach przedszkola, szkoły.

 • 3. Po trzecie

  Nauczyciel, opiekun grupy zgłasza się do Fundacji Gdańskiej w celu weryfikacji możliwości udziału i założenia kont.
  Kontakt: e-mai: PEM@jestemzgdanska.pl tel: +48 (58) 526 49 87

O Programie Edukacji Morskiej:

Zajęcia realizowane są na następujących poziomach edukacji (każda szkołą może brać udział we wszystkich poziomach lub tylko wybranych)

 • Grupy przedszkolne
  • Zajęcia w Narodowym Muzeum Morskim
  • Materiały edukacyjne dla opiekunów
  • Karta zniżkowa na wybrane aktywności wodne
 • Szkoła Podstawowa – klasy 0-3
  • Praktyczne zajęcia wodne - Optimist
  • Zajęcia w Narodowym Muzeum Morskim
  • Klub Edukacji Morskiej
  • Materiały edukacyjne dla opiekunów
  • Karta zniżkowa na wybrane aktywności wodne
 • Szkoła Podstawowa – klasy 4-6
  • Praktyczne zajęcia wodne - Optimist
  • Praktyczne zajęcia wodne - Rejs łódką turystyczną na Zatokę Gdańską (rejs połączony ze zwiedzaniem Twierdzy Wisłoujście)
  • Praktyczne zajęcia wodne - Zajęcia wioślarskie / zajęcia kajakarskie
  • Klub Edukacji Morskiej
  • Materiały edukacyjne dla opiekunów
  • Karta zniżkowa na wybrane aktywności wodne
 • Szkoła Podstawowa – klasy 7-8
  • Praktyczne zajęcia wodne - Oldtimery, rejs klasycznymi żaglowcami
  • Praktyczne zajęcia wodne - Rejs łódką turystyczną na Zatokę Gdańską (rejs połączony ze zwiedzaniem Twierdzy Wisłoujście)
  • Praktyczne zajęcia wodne - Zajęcia wioślarskie / zajęcia kajakarskie
  • Klub Edukacji Morskiej
  • Materiały edukacyjne dla opiekunów
  • Karta zniżkowa na wybrane aktywności wodne
 • Szkoła Ponadpodstawowa
  • Praktyczne zajęcia wodne – Oldtimery, rejs klasycznymi żaglowcami
  • Praktyczne zajęcia wodne – Zajęcia wioślarskie / zajęcia kajakarskie
  • Klub Edukacji Morskiej
  • Materiały edukacyjne dla opiekunów
  • Karta zniżkowa na wybrane aktywności wodne
Słownik

Zajęcia w Narodowym Muzeum Morskim – trwające około 40 minut zajęcia dla przedszkolaków i grup szkolnych klasy 0-3. Zajęcia odbywają się w spichlerzu „Panna” na Ołowiance.

Materiały edukacyjne dla opiekunów – na każdym poziomie edukacji przygotowany został pakiet edukacyjny dla opiekunów grup. Każdy pakiet składa się z dziesięciu scenariuszy zajęć. Materiały są dostępne na stronie www.edukacjamorska.gdansk.pl w sekcji „materiały edukacyjne”.

Karta zniżkowa na wybrane aktywności wodne – Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do programu będą za pośrednictwem pakietu „Program Edukacji Morskiej” na Gdańskiej Karcie Mieszkańca otrzymywać zniżki na wybrane aktywności wodne.

Klub Edukacji Morskiej – całoroczne, cykliczne zajęcia prowadzone w przedszkolach i szkołach przez przeszkolonych nauczycieli (opiekunów grup). Nauczyciele prowadzący grupy otrzymują od nas materiały edukacyjne przygotowane przez specjalistów z Kreatywnej Pedagogiki.

Praktyczne zajęcia wodne - jednodniowe zajęcia odbywające się na przystani AZS AWFiS (Gdańsk, ul. Siennicka 5) z wykorzystaniem łódek klasy Optimist. Zajęcia trwają około pięciu godzin i są skierowane do najmłodszych uczestników projektu.

Zajęcia wodne - Rejs łódką turystyczną na Zatokę - jednodniowe zajęcia odbywające się na kabinowych łódkach turystycznych. Rejs połączony jest ze zwiedzaniem Twierdzy Wisłoujście. Zajęcia trwają około sześciu godzin.

Praktyczne zajęcia wodne - Zajęcia wioślarskie / zajęcia kajakarskie Jednodniowe zajęcia odbywające się na przystani AZS AWFiS (Gdańsk, ul. Siennicka 5) w trakcie których trenerzy wprowadzają w świat sportów wioślarskich, kajakarskich. Zajęcia trwają około sześciu godzin.

Praktyczne zajęcia wodne – Oldtimery, rejs klasycznymi żaglowcami - jednodniowe rejsy odbywające się na klasycznych Gdańskich Żaglowcach: STS Generał Zaruski, SY Bonawentura, SY Szkwał, Bryza H, Antica. Rejsy trwają około siedmiu godzin.