Praca dla seniorek i seniorów

Program specjalny „Praca dla seniorek i seniorów” to nowatorska, kompleksowa oferta aktywizacji zawodowej skierowana do osób, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. 1. Po pierwsze

  są w wieku 60 lat i więcej,

 2. 2. Po drugie

  spełniają przynajmniej jeden z warunków uprawniających do otrzymania Karty Mieszkańca, tj.:

  • są zameldowani w Gdańsku,
  • rozliczają się z podatku dochodowego w Gdańskich Urzędach Skarbowych,
  • opłacają w Gdańsku podatek od nieruchomości,
  • opłacają media związane z nieruchomościami zlokalizowanymi w Gdańsku,
 3. 3. Po trzecie

  posiadają ustalone prawo do emerytury lub renty (z tytułu niezdolności do pracy, rodzinnej lub socjalnej),

 4. 4. Po czwarte

  nie pracowały w okresie minimum 1 miesiąca przed przystąpieniem do programu,

 5. 5. Po piąte

  zarejestrują się (lub już są zarejestrowane) jako poszukujący pracy w Gdańskim Urzędzie Pracy,

 6. 6. Po szóste

  są zainteresowani pomocą w rozwoju zawodowym tj. skierowaniem na zorganizowane i sfinansowane przez GUP szkolenie (szkolenia), którego zakres zostanie uzgodniony z doradcą w Centrum Pracy dla Seniorek i Seniorów,

 7. 7. Po siódme

  deklarują dążenie do utrzymania zatrudnienia przez okres 12 miesięcy lub dłuższy, a w przypadku przerwania zatrudnienia do współpracy z doradcą w celu pozostania aktywnym zawodowo.

Uczestnicy będą mogli liczyć na wsparcie w postaci:
 • poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy w Centrum Pracy dla Seniorek i Seniorów, dysponującym ofertami pracy sprofilowanymi pod oczekiwania i możliwości grupy 50/60 plus,
 • sfinansowania szkolenia podnoszącego kompetencje i kwalifikacje zawodowe,
 • pokrycia kosztów korzystania z komunikacji miejskiej ZTM Gdańsk (do 6 miesięcy),
 • nagród-bonusów przyznawanych po 3, 6, 9 i 12 miesiącach kontynuowania zatrudnienia o wartości 150 zł każdy.
 • W pierwszej, pilotażowej edycji programu, zaplanowanej na okres od marca 2019 do czerwca 2020 r., przewidziano udział 100 osób. Rekrutacja kandydatów i obsługa uczestników odbywa się w Centrum Pracy dla Seniorek i Seniorów (al. Grunwaldzka 30/32, 80-229 Gdańsk tel.: 0 800-125-155 www.pracadlaseniorow.pl).
Wszyscy zakwalifikowani do programu będą za pośrednictwem pakietu „Pracujący senior” na Gdańskiej Karcie Mieszkańca zbierać punkty, potwierdzać trwałość zatrudnienia i rezerwować nagrody.